Akterankarspel

Anchormatic

 

Ett smidigt ankarspel med låg vikt fast med ett 19-kilos Bruce monterades i aktern. Fungerade ypperligt under de två första åren. Bra ankarfäste med 19-kilosankaret direkt fäst till anchorlinan. Kravet är bara tillräckligt långt band med flack vinkel.

 

Sen kom problemen med elektroniken som inte ville fungera riktigt bra i den meningen att vid fällningen av ankaret släppte inte spelet. Släpper numera genom manuell frikoppling av spel.

Anchorlinan dras över ett invändigt monterat block i en ny “duschplatta” i aktern vidare intill spelet i sittbrunnsbänken.

 Att ha ett band som ankarlina innebär att man måste vara försiktig så att nötning inte uppkommer. Det går fort om bandet ligger an och nöter mot en sten eller kant någonstans. Vi har bytt bandet en gång på 8 år. Solkänsligheten kan man undanröja genom att kapa av de sista två metrarna vart 5e år men man måste dock flytta markeringen för lågfartsområdet samtidigt. Vi satte i stället på 1 m rostfri kätting som gör att bandet helt går in genom skottet och inte exponeras för solljus.

Spelet monterades i sittbrunnsbänken tillsammans med ett extra batteri i direkt anslutning. Detta batteri har kopplatssamman med starbatteriet. Dessutom finns alltid ett extra fulladdat batteri som inte är inkopplat för att alltid ha ström för start om något skulle gå fel. Ankarspelet, liksom elwinshen, drivs således av startbatterikretsen.

 Ankarspelet är lätt åtkomligt genom att lyfta på ett gångjärnsförsett lock.