Limfjorden

Har funderat många gånger på att bevista Limfjorden men det har inte riktigt blivit av då man kankse inte vill “gå iland” under sommaren.

 

Vi gjorde dock slag i saken och stack över till Läsö och upptäckte att vi prickat hamnfestivalen på Läsö. Om man inte just söker denna typ av företeelse så bidrar det inte till en rekreativ händelse. Mycket åtar i hamnen som förväntat.

 

Hals blev nästa anhalt där det även här var mycket båtar. Förväntan på Limfjorden steg med utsagor om hamnar där kajplats kan finnas.

 

Nästa dag var första dagen i inlandet och med god vindriktning medgavs segling ända till Ålborg. Här hade initierade källor starkt rekomenderat “första marinan efter bron” då det är gångavstånd in till stan.

 

Att det innaför pirarna fanns en marina och ett varv var obekant. Vi hamnade på varvet. Bra kajplats men enklare faciliteter för att göra historien kort.

Ett gott råd, anpassa segeldagarna efter vindriktningen. Det gjorde inte vi. Motorgång i de berömda smala rännorna i 10 m/s motvind . Loggen förtjänar här uppmärksamhet då farten ofta dalar pga av tång som lägger sig framför kölen. Fixas iofs lätt med en piruett inkluderande en lätt backning.

 

Logstör var en tevlig hamn med små gemytliga gator. Lite öde upplevde vi docj byen då man är van med det mer hektiska turistlivet i de traditionella kusthamnarna.

 

Vi tog varvet moturs runt Mors. En fantastiskt fin upplevelse med böljande åkerfält varvat med typiska danska bondgårdar Natthman i Thisted där det var svårt att bestämma sig för var man ville ligga. Därefter en stilla seglats söderut.Sydöstra sidan av Mors får inte missas. Vi hade planerat att vända vid Tyborgön men tiden räkte inte för denna extra tvådagarstur.

 

En trevlig hamn som har missvisande dålig omskrivning i den litteratur vi hade var Sillerslev. Fina grillplatser, trevligt cafe och badplats. Här var det första gången som vi fick problem med djupgåendet. Vi flöt inte mellan bryggorna utan fick lägga oss på bryggnocken.

På resan norrut prickade vi givetvis marknadsdagen i hanen på Fur. Dålig hanplats gav inte underlag till dagsutflykter så vi seglade vidare hemåt. Givetvis hade vi motvind i de smala passagerna på vår väg österut.

 

En intressant upplevelse var Nibe. Kanske inte hamnen, som i mångt påminner om Tanumsstrand, var mer fjorden in till hamnen. Vattenet i Limfjorden kan både stiga och sjunka beroende på vindriktning. I vårt fall sjunka. När vi lämnade huvudfåren och vände söderut gick det lite trögt ett tag. Ekolodet visade på ett djup väl under 2 m. Det blev djupare sen men det var lite oroligt att gå den dryga sjömilen i mycket grunt vatten. Det varsom djupast i den muddrade smala rännan in till hamnen.

Hemseglingen gick via ett varmt Säeby med 23C i vattnet. Säeby får inte missas.

Vi måste väl i detta sammanhang påpeka att Läsö Trindel numera är uppgrundat med sprängsten. Enligt uppgift hade det gått bra för de tre norrmännen ombord. Men revet ligger betydligt närmare bojen vad man tror, ialla fall vad jag trodde tidigare.