Ny gasolinstallation

Sen bytet till “svensk” flaska blev det svårt att få plats med regulatorn i bänken. Trots ombyggnad böjdes slangen hårt mot sidan i utrymmet och tenderade att spricka. Slangen har kapats ett antal gånger.

Sen har vi alltid haft en viss oro för hur intakt original-kopparledningen är. Då denna ligger förlagd dikt an de rostfria skruvarna under däck blir man ju fundersam både för galvanisk korrosion och nötning mellan kopparledningen och skruven. Det går inte att kontrollera kopparröret eftersom det ligger dolt bakom skåpen i toaletten.

Det fick bli en helt ny dragning med kopparrör med plastskyddshölje och elektrisk avstängningsventil på flaskan i bänken. Under alla år har vi nog bara stängt ventilen på flaskan en handfull gånger så en “fjärrstyrd ventil var en självklarhet.

 Den gamla kopparledingen var dragen genom bänken i sittbrunnen och var exponerad för allt som kunde tryckas ner i bänkan. Därför valde vi att dra den nya kopparledningen under bänken bakom inklädnaden. Kopparledningen limmades där fast mot skrovsidan med silicon. Därefter drocks den upp till ca 5 cm distans till undersidan av däck där den fixerades med byglar. Dragningen markeras utvändigt inklädnaden med varningstext så att ingen ovetandes skall skruva fast något i ledningen

På och avstängningsbrytaren placerades direkt i anlsutning till spisen.

 

Det som man trodde skulle ta ett par timmar visade sig ta det tredubbla. Det tar tid att dra både el och kopparrör. Man får krypa fram och tillbaka hela tiden. Bara att dra åt genomföringen i gasolhinken krävde att man fick krypa in och ut ur akterkabinen flera gånger, bland annat för att fixera genomföringen och att tejpa fast hylsnyckeln för att kunna dra åt från andra sidan. Det går nog fortare om man är två trots allt.

Den nya avstängningskranen med regulator passade i mått bra ovanför en 2012 flaska. Numera ligger gasolslangen i en mjuk böj i hela utrymmet.