24 timmars

Allmänt om 24 timmars

24-timmars går av stapeln både på våren på hösten. Sedan 2009 finns möjlighet att även segla vinter 12-timmars.

Syftet med att segla 24-timmars kan vara många men det är ett trevligt sätt att umgås över en gemensam aktivitet som förhoppningsvis engagerar alla. Dessutom bjuds man alltid någon gång på vackra scenarier som man normalt annars missar. Att det finns ett litet tävlingsmoment i det hela skall man inte neka till. Vår mest lyckade insats var vinterns 12-timmars där vi klämde 81 distans. Detta kan jämföras med vår mest stillsamma segling som inte gav mer än 80 distans på 24-timmar. Notera att vi inte kallar det en dålig segling då alla hade en trevlig samvaro med god sömn och god mathållning. Det fanns dom som hade stressat betydligt mer än oss på denna segling. 

I seglingen ingår att notera möte med andra 24-timmarsseglare så att loggböckerna kan stämmas av mot varandra. Tveksamt om detta var en 24-timmarsseglare.

Handikappssystem – SXK tal

Innan första seglingen ansökte vi om ett SXK-tal då vi inte hade något LYS-tal. Detta ansökte vi enkelt genom att fylla i en blankett som vi laddade ner från SXK-hemsida. Kostade ingenting. SXK-tal = 1,26. Som alltid är det ju för högt när man kommer långt ner i resultatlistan och för lågt om man verkligen skall beskriva vilken vinthund som Stormfågel verkligen är!?. 

Man kan konstatera att det är lite svårare att segla upp till sitt SXK-tal på 1,26 med Bavarian som kräver mer aktiv segling än den gamla Maxi95an som var bekväm att segla oavsett vindstyrka. Bavarian kräver mer passning och frågan är om vi med nuvarande segelställ ens är i närheten av att kunna segla upp till SXK-talet. Vi har faktiskt fortfarande kvar ett Bavaria standardstorsegel. 

Vi har seglat 24-timmars sedan 1991 dels med vår tidigare båt Maxi95an BANG och dels med vår nuvarande skönhet. Oavsett vad syftet är för att deltaga så kan man konstatera att detta är ett mycket bra sätt för att förbättra båten vad gäller funktion under gång för matlagning, sömn, segling, mm.

Seglingarna

Seglingarna genomförs varje år i skiftet maj / juni och i skiftat augusti / september.

12-timmars               30 maj

24 timmars               5 – 7 juni

12-timmars               5 september

24-timmars               4 – 6 september

12-timmars               28 november        

Kalendarium 2015 för intresserade – skulle vara kul med fler Bavarior.

Skrivbordssegling

Skrivbordsseglingen är ett bra sätt för att lära sig reglerna. 24 timmar avverkas då på bara 2,4 timmar. Ingen sjösjuka uppkommer aldrig bland besättningarna.

Vad som kan vara bra att fixa….

Sjökojer

Sjökojerna skall om möjligt placeras mittskepps i båten men detta låter sig inte göras i vår Bavaria. Akterkojerna fungerar trots allt mycket bra med tanke på krängning och sjögång. Endast lite extrafiltar för stöttning i sida så man inte rullar omkring fritt i dubbelkojerna. Nackdelen är att man i princip sover med örat mot vinscharna. Öronproppar kan vara att rekommendera. Nattseglingar med kryss ger ofta ett begränsat tillskott till sömnbanken. I sidokabinen har vi klätt in en extra skiva som ställs på högkant längs den undre enkelkojen. Förpiken utnyttjas över huvud taget inte under gång.

Matlagning

Här måste man ha ett strategiskt tänkande. Först måste man se till att bjuda med en gast som är kunnig i matlagningens konster och som är tolerant mot sjögång. Innan seglingen fördelas arbetsuppgifterna efter kvalifikationer…..och se det finns en uppgift för alla! Helst skall kocken inte förstå att det varit planerat i förväg.

Skämt åt sido så är det viktigt med mat. En kardanupphängd spis är ett måste liksom att man planerar för olika matalternativ om extremt jobbigt väder skulle uppstå. Det behöver inte vara en sjurätters middag men gärna lite varmt är att rekommendera. Varva detta med obegränsat med småtugg såsom frukt (detta är en omskrivning för choklad i vår båt), morötter, bananer etc…

En frivillig kock är guld värd. Pyttipanna är en klassiker. Det verkar som om kocken även har börjat med disken. Ett alternativ är engångsprylar.

Ljus inne

Ofta skall man ner på natten för att fixa och dona lite. Vi har satt in spottar under skarndäck som ger ett bra icke direkt ljus. Ett svagt ljus över navplatsen skulle vara bra. Det standardljus som finns som original är lite starkt. Det tar trots allt 20 minuter innan mörkerseendet är åter… 

Säkerhet

Säkerheten skall alltid tas på största allvar. Ofta är det härligt väder men emellanåt blir det mörkt och blåsigt. Att inte trilla överbord är som alltid det viktigaste, därefter flytväst. Vi låter alltid våra kopplingslinor längs däck vara monterade. Annars kommer dom aldrig på plats innan dom behövs.

Dags att tända lanternor. Det är bra att ha kollat att funkar dagarna före seglingen

Vaktschema

Att sätta ihop ett vaktschema är bra ur flera aspekter. Blanda sammansättningen på personer så att alla kan umgås med alla i olika konstallationer. Umgänget är otvunget och det finns alltid ett samtalsämne. Sen är det viktigt att veta när man skall ha sin vakt så att tiden fördelas tidigt på ett tydligt sätt. Här har skepparn ett ansvar att planera seglingen efter besättning och väder. Kombinera nattvakterna med en van och en mindre van om så krävs. Fundera även ut vilka sträckor som är enkelnavigerade och låt dom mindre vana köra sina första nattpass på sådana sträckor. Alla måste få chans att växa. 

Vaktscheman blir viktigt när det regnar. Bilderna tagna vid samma tillfälle. Blött och kallt eller varmt och torrt?

Maratonlista……..

Varje år ackumuleras den seglade korrigerade distansen i en maratontabell. Det finns både en rikstäckande tabell och en för respektive krets. En icke allt för djärv gissning är att placeringen speglas av inversen på skepparens ålder eller hur man nu skall uttrycka det.

Maratonlistan västkustkretsen

Maratonlistan hela Sverige

Att ta hänsyn till strömmen är lika viktigt som att fundra på kommande vindskiften. Strömsättningen som ses på bilden är från Läsö ränna och den var över 2 knop i sydgående riktning.