Farsund och Blindlia

En av de bättre hamnarna vi besök är otvetydigt Farsund. Denna hamn är ett måste om du passerar syd-Norge. Fri hamn och fria frallor till frukost. Då kan man till och med passa på att bunkra lite mat och dryck. Visst kostade en bib uppemot 400:- men det var det värt.

Givetvis hade vi kryss på vår väg västerut då vi rundade Lindesnäs. Det verkar ta väldigt lång tid att komma fram en sträckorna är längre än vad man tror då egen är höga. Man misstar sig lätt på avstånden.  Enligt norska rapporten var det liten kuling men det är mindre än vad det låter…ca 10 m/s. Norrmännen skall alltid överdriva lite.

 

Vid vårt besök 2007 fick vi under natten en “liten norsk SO kuling”. Det började så smått att hissa vid bryggan då vattnen är djupa och inget stoppar vågorna förrän de träffar land. Vi låg innerst av tre relativt stora båtar. Med vinden i som trycke in båten mot land och vågorna som lyfte fendrarna över kajen blev det ett ständigt passande. Givetvis nåddes kulmen ca 03 – på natten då man hellre vill sova. Många i de intilliggande mindre motorsnäckorna ställde upp diverse stolar på kajen och kamperade i land under det värsta skvalpet. När det tryckte på som mest och vi hade börjat acceptera att det får bli lite skador i gelgoaten fick vi se en oanvänd fenderkula – modell större hängande i mantåget på den yttre norska båten. Sagt och gjort, fenderkulan lånades och en allmän aktivitet vidtog där vi cm för cm tryckte ner fenderkulan mellan kaj och skrov. Så många norska händer har nog aldrig varit på båten samtidigt. Kl 0900 kom frallorna, vinden hade lagt sig och fenderkulan återlämnades. Så man kan sammanfatta det hela med – trots allt en trevlig kväll.

 

Givetvis måste man räkna med regn.

Lindesnäs rundas i i liten SV kuling åt bägge håll. Betydligt bekvämare vid slör med ostlig kurs fast lite längre österut kom vi för långt från land och körde in i motströmmen. Håll “nära land” så går det bra.

Att segla österut gör man lämpligast inomskärs. Då får blindleia inte missas. Det kan dock vara på sin plats att påpeka att bron är 19 m istället för 18 som det står i kortet (i alla fall i mitt kort).

Vår masthöjd är 18,3 m plus antenner. Så det varinte mycket till övers men det gick. Men det var nära tydligen för en en bil stannade på bron för att se om det skulle gå bra.