Göta kanal

En trevlig upplevelse som kan göras då och då. Det var 10 år sedan kanalen bevistatdes. Minnet av kanalen var då mycket regn men vackert. Denna resa bjöd på motsatsen idel sol med undantag av en kraftfull hagelby i Vänersborg.

 

 

Kanalen bjuder både på stora och små slussar. Om man kan välja är det enligt min mening en fördel att gå Göta älv medströms. Iofs blir det lite fler uppåtslussar totalt sett med en öst till västresa vilket i gengäld kräver lite mer aktivitet.

Man skall inte ha bråttom. Passa på att bevista olika utflyktsmål längs kanalen. Vadstena bör inte missas. Även en avstickare i Vättern är på sin plats. Vänern skall ges en egen semster.

I Karlsborg hade vi första parket till den utekonsert med unga lovande? lokala rockband. Om första parkett var en fördel beror på vilken inställning man har till kraftfulla ljudupplevelser.

 

 

När ljudnivån var som högst lämnade vi platsen….

 

 

 

Vackra vyer med både grönska och böljande åkrar.

 

 

 

Läckö hamn har ett begränsat djup men på piren vid inloppet till hamnen finns en nivåmåttstock som visar aktuellt djup i hamnen. Vi har tidigare backat ur hamnen med bottenkänning men detta år 2009 var vattenståndet högt och Läckö hamn bevistades.

 

Vänerpassagen är dryg med motvind. Vi hade tur och hade en mycket fin undanvind i de kraftfulla åskbyarna som kantade vår resa från Läckö till Vänersborg. Välj därför lämplig överfartsdag för att undvika kryss. Sjön blir krabb i Vänern och det blir lätt stampigt.

 

Kanalturen avslutades vid Operan och Göteborskalaset. Vi fick en plats mellan de andra kulturhistoriska båtarna längs den yttre kajen. Vi deltog dock inte i den uppvisning som de relika båtarna företog under dagen.