Seglatser & händelser

Förutom de sedvanliga tripperna längs Bohuskusten och de Danska hamnarna har vi gjort några trevliga seglatser.

Hemsegling från Breege, Norska sydkusten, Bornholm, Gotland, Göta Kanal…

Sen beskriver vi även lite av de olyckor (andra kallar det misstag och ovännerna kallar det klantighet) som vi råkat ut för. Att dela med sig av sina misstag är viktigt.