Rodret på väg ner i djupet?

I samband med uppgraderingen av rattautopiloten till en linjär hjärtstockspilot noterades att stoppklackarna låg högt, eller rodret lågt.  Visst var det rodret som hade sjunkit ner 2 cm. Muttern som håller hjärtstocken uppe var helt nere i nivå med muttern. Allteftersom rodret rörde sig fram och åter skruvades muttern lite mer och mer åt fel håll.  

En 1 cm tjock bit ur en plastskärbräda fick tjäna som låsbricka mellan hjärtstock och mutter.

Det är tveksamt om det blir en mutter med en låsskruv i framtiden. Detta blir sannolikt en permanent lösning.