10-11/9 Bytt Furlex

Det var ingen ide att laga den gamla Furlexen så det blev en helt ny installation med nytt förstag. Och tur var väl det, för även profilerna sjöng på sista versen med sprickbildning i anslutningarna.

Både Furlexen i sig och förstagsprofilen var isärdragen.
Både Furlexen i sig och förstagsprofilen var isärdragen.

Det var lätt att montera ihop den nya Furlexen 304S med 10 mm förstag på bryggan. Det som var jobbigt var jobbet i masten då vi gjorde bytet utan att masta av. Man får blodsnörp i benen efter en stund i båtsmansstolen. Sen är det tungt att på “släpp” i förstaget även om lyft sker av profilen med fallet. Sen skall man inte tappa brickor och dyligt när det väl lossar. Det gick så där. Bra med lite reservbrickor!

In och utrullning av genuan går nu betydligt lättare. Det fattades en del kulor i lagren på den gamla Furlexen.